BLACK FRIDAY 2020 STARTS IN

00
:
00
:
00
:
00
20% off 3
EyeCandys Glossy Ivory 0.00 ~ -6.00 |6 months

$50.00 USD $38.98 USD

20% off 3
EyeCandys Glossy Green 0.00 ~ -6.00 |6 months

$50.00 USD $38.98 USD

20% off 3
EyeCandys Desire Mist Grey 0.00 ~ -6.00 |3 months

$50.00 USD $32.98 USD

20% off 3
EyeCandys Desire Lush Green 0.00 ~ -6.00 |3 months

$50.00 USD $32.98 USD

20% off 3
EyeCandys Desire Toffee Brown 0.00 ~ -6.00 |3 months

$50.00 USD $32.98 USD

20% off 3
EyeCandys Desire Sandy Beige 0.00 ~ -4.00 |3 months

$50.00 USD $32.98 USD

20% off 3
EyeCandys Desire Glacier Blue 0.00 ~ -4.00 |3 months

$50.00 USD $32.98 USD

Buy 2 get 1 free
EyeCandys Silk Choco Brown 0.00 ~ -6.00 |3 months

$40.00 USD $22.38 USD

20% off 3
EyeCandys Opal Brown 0.00 ~-6.00 |3 months

$40.00 USD $32.98 USD

20% off 3
EyeCandys Opal Green 0.00 ~-6.00 |3 months

$40.00 USD $32.98 USD

20% off 3
EyeCandys Opal Grey 0.00 ~-6.00 |3 months

$40.00 USD $32.98 USD

20% off 3
EyeCandys Glossy VG Blue 0.00 ~ -6.00 |6 months

$50.00 USD $38.98 USD

HOLIDAY OFFERS


US$89.99 (US$121.00 value)

US$69.99 (US$99.00 value)

US$59.99 (US$70.00 value)

US$77.99 (US$99.00 value)

`